XUYÊN VIỆT - SAPA (18N - 17Đ) - Nhấp chuột vào hình để tắt